Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh 2023

Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh: मराठी निबंध पर्यावरण संरक्षणाच्या महत्त्वाच्या कल्पनांचे वर्णन करतो आणि प्रदूषणाच्या प्रकारांचा सारांश देतो. प्रदूषणाचे परिणाम, कारणे, उपाय आणि योगदान या विषयांवर सखोल विचार करणारा मराठी निबंध. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh

प्रस्तावना:

प्रदूषण ह्या विश्वातील एक मोठी समस्या आहे. या समस्येचा परिणाम म्हणजे वायु, जल, वनस्पती, अन्नधान्य, आणि मनुष्यांच्या आरोग्यावर अशी अनेक सांभारी संवेदनशील परिणामे दिसतात. म्हणजे, या समस्येमुळे सामाजिक, आर्थिक आणि पारिस्थितिकी संबंधित अवस्थेतील अधिकारांच्या लढ्यांमध्ये विघ्न आणि संघर्ष होतो.

मात्र आपले संघर्ष सुरू करणाऱ्या सर्वांच्या योग्य परिश्रमाने, आपल्या समाजाचे अनुशासन, विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थ्यात अभ्यासात प्रत्येकाचे परिपक्व विचार किंवा अभिप्रेत विचार किंवा अभिप्रेत विचार किंवा अभिप्रेत विचार त्यांच्या मनाच्या भावना विकसित करण्याच्या उद्दिष्टांसाठी योग्य आणि उच्च स्तरावरील शिक्षण प्रदान करण्यात आले आहे, यामुळे या समस्येवर वाचा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांचा सर्वांच्या निकटीक भविष्याची खात्री आहे.

प्रदूषणाचे प्रकार:

प्रदूषणाचे विविध प्रकार आहेत, जे आपल्याला अस्वीकार्य वाटतात. प्रदूषणाचे प्रमुख प्रकार वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, जलवायूप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण, भूमिप्रदूषण आणि वन्यप्रदूषण आहेत. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

वायुप्रदूषण:

Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh 2023
Photo By: [Getty Images]

वायुप्रदूषण हे धरतीवर तुरतं किंवा ओळखलं असलेलं गैरस्थायी खवरे धरणारं पदार्थ आहे. वायुप्रदूषणामुळे वातावरणाच्या घटकांचं बलात्कार होतं, जिथे ते अस्वस्थ वातावरण अन्तर्भूत झालं पाहिजे.

उदाहरणार्थ, कार, ट्रक, चालू असलेलं कारखाना, धूप, धुवा, अनियमित प्राण्यांचं पालन व वन्यजन्तूंचं विकास यांसारख्या विविध कारकांचं कारण वायुप्रदूषण उत्पन्न होऊ शकतं.

[Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

जलप्रदूषण:

Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh 2023
Photo By: [Getty Images]

जलप्रदूषण ह्या दरम्यान स्रोतांच्या झरांच्या जलाशयांत विविध प्रकारच्या कीटकांचं व विषाणूंचं प्रवास झालं पाहिजे. अनियमित औषध वापर, उदासीन व अनिष्ट वन्यजन्तूंचं

प्रवास, विविध वाहनांचं प्रवास, कृषी उत्पादक तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानांचं प्रयोग, व विविध उद्योगांचं वापर, ज्ञान शास्त्रे यांचं प्रवास यांसारख्या विविध कारकांचं आणि मानवी गतींमध्ये बदल येतो.

[Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

ध्वनी प्रदूषण:

मोटारगाड्या, वाहन, उद्योग कामगिरी, जेव्हा व्यापारी क्षेत्रांमध्ये ध्वनी स्तर अतिशय वाढतो, तेव्हा ह्या प्रकारच्या प्रदूषणाचा परिणामस्वरूप लोकांच्या आरोग्यावर असर होतो. उदाहरणार्थ, निद्रा, शांतता, विचार आणि सांसदासाठी अडचण उत्पन्न होण्याचा कारण त्यातले असाध्यात वाटते.

परिणाम:

प्रदूषणाच्या विविध प्रकारांना ध्वंशक क्रिया किंवा विनाशक क्रिया म्हणजे असंख्य आरोग्य आणि वातावरण संबंधित समस्यांचं उदय होऊ शकतं. वायुप्रदूषण ज्याचे फॅक्टर्स आहेत त्यामुळे ज्वर, वायुसंक्रमणी, यकृत, अस्थमा, दमा, छातीत आपोआप दहन असावं यासारख्या आरोग्य समस्यांचं उदय होतो.

जलप्रदूषण ज्याचे फॅक्टर्स आहेत त्यामुळे चरबी अशी यात्रा, वायुसंक्रमणी आणि वाहनांचं वापर यांसारख्या समस्यांचं उदय होतं. यामुळे सामाजिक, आर्थिक, वातावरणिक, आणि मनोवैज्ञानिक परिणामे समाजाला दिसतात.

[Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

कारण:

प्रदूषणाचं उदय सापडलंय त्याचं एक मुख्य कारण आपल्या मानवी गतींमध्ये जो वृद्धी आहे. वैशिष्ट्यपूर्णतेने भारताचं वातावरण अनेक प्रकारे प्रदूषित करतं. अशाच असंख्य उदाहरणे आहेत जे प्रदूषणाचं उदय करतात, जसे की वन्यप्रदूषणाचं उदय जंगलांच्या कटारा करतात, वायुप्रदूषणाचं उदय वाहनांच्या उपयोगाने, आणि जलप्रदूषणाचं उदय नद्या व झीलेंच्या पोटांच्या विकासाने.

समाधान:

प्रदूषणाच्या समस्येवर समाधान सापडण्यासाठी संपूर्ण समाजाचं सहभाग आणि सामाजिक संस्था आवश्यक आहे. वातावरण अनेक आरोग्य संबंधी त्रास, जनसंख्येचा वाढ, नगरोजगांचं विकास यांसारख्या जवळजवळ सर्वांच्या जीवनातील असळलेलं व्यवहार, आर्थिक विकास, वन्यजन्तूंचं विकास, जलवायूप्रदूषणाचं विकास आणि वनस्पतीचं विकास व वाढ आणि संवेदनशील समाज यांसारख्या विविध विकासाचं कारण असल्यामुळे जनसंख्येचा वाढ व कृषी आणि वन्यजन्तूंचं विकास, व जलवायूप्रदूषणाचं विकास आणि वातावरण अनेक प्रकारे प्रदूषित करतात, त्यासाठी आपल्याला शैक्षणिक, संस्थागत, सामाजिक, आणि अर्थात्मक स्तरावरील समाधान करावे लागतं.

FAQ: सतत विचारले जाणारे प्रश्न

प्रदूषण म्हणजे काय हे सोदाहरण विशद करा?

प्रदूषण हा एक परिभाषित अर्थाने वापरलेला शब्द नाही, पण तो विश्वसनीयपणे परिवर्ती वातावरण, प्राकृतिक प्रक्रिया, वा मानवी द्वारा उत्पन्न जल, वायु, धूल अस्थिर अवस्था यांची दुर्बळ करणारा किंवा अन्यथा संवेदनशील वातावरण उत्पन्न करणारा कारण असायला उपयुक्त आहे.

प्रदूषण विविध प्रकारचा असू शकतो, ज्यामुळे अनेक विभिन्न समस्या उत्पन्न होतात. प्रमुख विधांचे प्रदूषण जल, वायु, धूल, ध्वनी, वनस्पती, जैविक जीवांचे प्रदूषण, किंवा उदासीनतेचे प्रदूषण, इत्यादी आहेत. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

प्रदूषण कसे थांबवायचे?

प्रदूषण थांबवण्यासाठी आपल्याला व्यक्तिगत स्तरावरून आणि समाजाच्या स्तरावरून काही कदमांचं उदाहरण घेतलं पाहिजे. प्रदूषण थांबवण्यासाठी ह्या सर्व क्षेत्रांत एकत्रित केलेल्या प्रयासांचं संयोजन आवश्यक आहे. यापूर्वी, आपल्याला प्रदूषणाचं प्रकार आणि कारण जाणवं आवश्यक आहे ज्यामुळे आपण सर्वांच्या सहभागाने प्रदूषणाचं उपाय करू शकता.

येरचा प्रदूषण किंवा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक वापराचं प्रदूषण, वनस्पति व प्राणी प्रदूषण, संचार विद्यामांचं प्रदूषण, इत्यादी विविध प्रकारांमध्ये थांबवायचं आहे.

काही प्रभावशाळी उपायांचं अभ्यास करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आपलं ध्यान देऊ शकता:

 1. जल प्रदूषण थांबवणे: पाण्याचं अपयश आपल्या स्थळांत जलदुर्गं बनवण्यासाठी सर्वांना एकत्र करा. तसेच, जलपोळी नियमितपणे संपादित करा आणि जलपात्रा संचय व पुन्हा उपयोग करण्याच्या विधांसाठी संस्था आणि सरकारच्या सहयोगाचं वापर करा.
 2. वायु प्रदूषण कमी करणे: वाहनांमध्ये पेट्रोल विक्रेता व डीझलच्या उपभोगाचं प्रमाण कमी करा. सार्वजनिक वाहनांचं वापर घटवा, विद्युतचं वापर करा. वाहनांचं अधिक एकाधिक वापरायला समर्थ झाल्यास उदाहरणार्थ, जिथे संभव असेल, सार्वजनिक विमानांचं वापर करा.
 3. प्लास्टिक वापराचं प्रदूषण कमी करणे: प्लास्टिक वापरण्याचं प्रमाण कमी करा. बेव्हरेज, थेट कामाच्या प्रक्रियेमध्ये प्लास्टिक वापरणं टाळा. पॉलिथिनचं वापर थांबवा, ज्यामुळे तो जलदुर्ग परिस्थितीसाठी अधिक वेघळं नसेल.
 4. ध्वनि प्रदूषण कमी करणे: शोरगुल व अनावश्यक ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करा. आपल्या आसपासच्या क्षेत्रात शोरगुली व अनावश्यक संचार विद्यांचं वापर कमी करा.
 5. वनस्पति व प्राणी प्रदूषण कमी करणे: आपल्या आसपासच्या क्षेत्रात शिस्तबद्ध वनस्पतींचं प्रमाण वाढवा. योग्य अंगणी व विहंगम जीवांचं काळजाहरून पालन करा.
 6. प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतांचं उपयोग करणे: सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, व बायोगॅस यांचं उपयोग विकसित करा. या प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतांचं वापर करण्यामुळे कारखान्यांचं इतर प्रकारचं ऊर्जेचं उपयोग कमी होईल व तसेच वायु प्रदूषण कमी होईल.
 7. सडक उतारवा: दूरसंचारच्या व्यवस्थेमुळे विद्युतीकरण, सूचना-संचार, वाहनचालन, वित्तीय कार्यपध्दती, व इतर क्षेत्रात सडक उतारलेल्या असल्यामुळे लोकांचं सर्वकाही नजर येण्याचं होत नाही. सडक उतारवताना वाहन चालवणार्‍या लोकांना सारखं सुरुवातीला आपलं फर्याद करावं, प्रोत्साह करावं.
 8. जलदुर्ग: पाण्याचं अपयश आपल्या स्थळांत जलदुर्गं बनवण्यासाठी सर्वांना एकत्र करा. तसेच, जलपोळी नियमितपणे संपादित करा आणि जलपात्रा संचय व पुन्हा उपयोग करण्याच्या विधांसाठी संस्था आणि सरकारच्या सहयोगाचं वापर करा.
 9. जलप्रवाही पाण्याच्या उपचारासाठी व तसेच जलाशयांचं पुनर्निर्माण करायला संपूर्ण प्रयास करा.
 10. सौरयंत्र: आपल्या घरात सौरयंत्र असल्यास, सौरयंत्राचं वापर करून विद्युत उत्पादन करा व काही सारख्या अनुषंगाने प्रदूषण कमी करा.

या प्रकारे, आपल्याला त्याच्या संबंधात नियोजन बनवून त्याच्या संपादनात अवलंबून राहणं आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी, आपल्या भूमिकेत असणार्‍या विशेषज्ञांच्या सहाय्यासाठी संपर्क साधा. समुदायातील संघांचं सहकार्य करा आणि स्थानिक पालिकेच्या विकास कार्यांमध्ये सहभागी व्हा. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

प्रदूषण थांबवण्यात आपलं संदेशी आणि संघर्ष सुमारे आहे. जगाचं स्वच्छ करण्यासाठी आपलं योगदान अविस्मरणीय आहे. या संघर्षात सरकार, संस्था, व व्यक्ती यांचं सहकार्य करणं आवश्यक आहे, व समुदायातील प्रत्येक व्यक्ती चांगलं प्रकारे संघर्ष करतोच तेवढंच त्यांचं योगदान सर्वांचं संधीपासून लागतो.

[Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

ध्वनी प्रदूषण कसे कमी करावे?

ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही उपाय म्हणजे ध्वनी प्रदूषणाचा कारण अगदी खास आणि प्रतिकूल उपायांसाठी वाटतो, पण खालील तर्कांच्या माध्यमातून तुम्हाला ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याच्या अंशांची देखील मदत मिळवायची:

 1. शोराचे कमी करा: शोराचा स्रोत जसे की वाहन, उधाणवाहन, उद्योग इत्यादी असलेले स्रोत कमी करायला प्रयत्न करा. यासाठी वाहनांचा चालू रहाणारा शोर नियमित अंतरावर असावा, उधाणवाहन सुसज्ज विक्रीत व्हाहता तयार करा, उद्योग स्थळांच्या आसपास शोर कमी करण्यासाठी उपाय करा.
 2. अलावा काढा: ध्वनी प्रदूषणाचा एक उपाय अलावा काढणं आहे. विशेषतः जुळै महिन्यापर्यंत गरमीस चालणार्या वाहनांचा ध्वनी अलावायला तापवा. ध्वनी कमी करण्यासाठी एकाच ठिकाणी धेर वाहने थांबवू नका.
 3. वृक्षारोपण: वृक्षांचे प्रादुर्भाव ध्वनी प्रदूषणाचे कारक म्हणजे शोर कमी करण्यात अगदी मदत करते. वृक्षारोपण करण्यासाठी सार्वजनिक आणि व्यक्तिगत स्तरावर ध्यान द्या.
 4. शांतता कायम ठेवा: संस्थांतरांत असलेल्या क्षणांत ध्वनी प्रदूषणाचा स्तर कमी असतो. शांतता कायम ठेवण्यासाठी, ध्वनी प्रदूषणाचा प्राधिकरण व वाहनस्थलांची अनुमतीपत्रे संबोधित करायची आवश्यकता आहे.
 5. वैशिष्ट्यिक प्रकल्प: विदर्भातील रेल्वे इस्पाताचा उत्पादन करणार्या उद्योगांच्या आसपास ध्वनी प्रदूषण किंवा अन्य विकारांचा संबंध असणार्‍या नानाविध प्रकल्पांचा अंमल केला पाहिजे.
 6. उच्च ध्वनी वापरणाऱ्या यंत्रणांचे ध्यान द्या: विशेषतः वाहने, उधाणवाहने, कृषी यंत्रणा इत्यादी असलेल्या उच्च ध्वनी वापरणाऱ्या यंत्रणांचे उपयोग कमी करा किंवा त्यांचा ध्वनी प्रमाण कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अंमल करा.
 7. जनतेच्या जागृतीपासून करणारा ध्वनी प्रदूषणावर विचार करा: जनतेच्या जागृतीपासून ध्वनी प्रदूषणाच्या कारणांची ओळख करायला वाटच लागते. सर्वांना ध्वनी प्रदूषणाचे कारण, परिणाम आणि उपायांबद्दल शिकवा, त्यामुळे जनतेची जागृती वाढते.

प्रत्येक क्षेत्रात ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रमाणात विविधता असते आणि या विविधतेमुळे ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांची प्राथमिकता अलगद असते. विवेकी प्रतिसाद व जनतेची सहभागिता असल्याचे आपल्या ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयासांमध्ये महत्वपूर्ण आहे. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

माझा निष्कर्ष: [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

प्रदूषण या समस्येला आपल्या मानवी समाजाच्या सर्वांच्या सहभागाचं आणि संबळाचं समाधान करावं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. समाजाच्या सर्वांच्या दृढ संयमाने आणि जागरूकतेने आपले सुंदर वातावरण सुरक्षित करण्याचं कार्य म्हणजे सर्वांच्या सर्वांच्या निकटीक भविष्याची काळजी घेणं.

[Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एकमेकांची मदत करणं आवश्यक आहे, आणि आपल्या स्वयंप्रेरणेने समस्येचं समाधान करणं आवश्यक आहे. सजग राहून, वातावरण प्रदूषणाचं प्रतिबंध घालून, स्वच्छ आणि सुंदर वातावरण तयार करण्याचं हा हाताळण्याचा उद्दीष्ट असावं.

असा वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला सक्षम व सक्षमतेचं सामर्थ्य दाखवावं, आणि योग्य नियमित वातावरण अभ्यासात अभ्यास करण्याचं समर्थ आणि सक्षम वातावरण सुरक्षित करण्यासाठी सक्षम असावं.

मित्रांनो, जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट द्वारे कळवा. हा लेख तुमच्या मित्रांसह शेअर करा. [Pradushan Ek Samasya Marathi Nibandh]

Leave a Comment

Index

Discover more from Shabd Hi Shabd

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading